Εξαγωγή και αποθήκευση DNA για μελλοντική ταυτοποίηση