Η δομή και οι υπηρεσίες μας

Οργάνωση

Η εταιρεία διοικείται απο Διοικητικό Συμβούλιο, με σημερινό Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Γ. Πάγκαλο, MD, DScΙατρό Γενετιστή – Παιδίατρο.

 

Τομείς και Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες προσφέρονται από τέσσερις ανεξάρτητους Τομείς, με τα Τμήματα τους και τους αντίστοιχους επιστημονικούς υπεύθυνους.

Διοικητικές Υπηρεσίες

  • Γραμματεία Διοίκησης Η Γραμματεία Διοίκησης φροντίζει για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των καθηκόντων που αφορούν τη γραμματειακή υποστήριξη της Διοίκησης αποκλειστικά.
  • Γραμματεία Υπηρεσιών Κύριο μέλημα της γραμματείας αυτής είναι η σωστή διεξαγωγή των υπηρεσιών, καθώς και η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών του Κέντρου.
  • Γραμματεία Επικοινωνίας, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Η γραμματεία αυτή έχει ως κύρια καθήκοντα τον αυτόνομο και υπεύθυνο χειρισμό ζητημάτων σχετικά με την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης του Κέντρου, αλλά και την θετική αντιμετώπιση κάθε είδους πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών.Επίσης, συμβάλει στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία των ιατρών συνεργατών και μη, με την Διοίκηση και τα Τμήματα του Κέντρου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες μιας άρτιας συνεργασίας.Επιπλέον, συμβάλει στην υποστήριξη όλων των Τμημάτων του Κέντρου, καθώς επίσης και της Διοίκησης σε ζητήματα γενικής υποστήριξης για τη σωστή λειτουργία του Κέντρου. Στα πλαίσια αυτά, έχει αναλάβει και το ρόλο της Υπεύθυνης Διαχείρισης Ποιότητας ISO διατηρώντας την άρτια λειτουργία του συνόλου των διεργασιών μέσω τεκμηριωμένων εγχειριδίων, διαδικασιών και οδηγιών, καθώς και την παρακολούθηση και επίτευξη των ποιοτικών στόχων της Εταιρείας.
  • Οικονομική Υπηρεσία Διεκπεραίωση όλων των οικονομικών και λογιστικών ζητημάτων του Κέντρου.
  • Υπηρεσία Εξωτερικών Εργασιών Η υπηρεσία εξωτερικών εργασιών έχει ως κύριο μέλημα την μεταφορά των ιατρικών δειγμάτων, διατηρώντας τις απαιτούμενες προδιαγραφές του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.