Ανθρώπινο δυναμικό

Η InterGenetics προσφέρει στους εργαζομένους ένα σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον, που επιτρέπει την σε βάθος επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ολοκλήρωση. Προσελκύει με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές επιλογής στελέχη υψηλών προδιαγραφών, που με συνεχή εκπαίδευση και σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη συμβάλλουν αποφασιστικά στην υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Εταιρείας είναι συνολικά σήμερα 18 άτομα. Στην επιστημονική ομάδα ανήκουν 13 επιλεγμένοι επιστήμονες και τεχνολόγοι, με πολυετή εμπειρία στην έρευνα και εφαρμογή της διαγνωστικής Γενετικής, της Βιοπαθολογίας, της Εμβρυομητρικής Ιατρικής και της Παθολογίας. Την αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη πλαισιώνουν 5 άτομα.

Οι εργαζόμενοι και συνεργάτες σήμερα στους διάφορους τομείς της Εταιρείας είναι:

 

Τμήμα Κλινικής Γενετικής και Γενετικής Συμβουλευτικής

Υπεύθυνος του Τμήματος: Κωνσταντίνος Γ. Πάγκαλος, MD, DScΙατρός Γενετιστής

Συνεργάτης: Χριστόφορος Π. Κονιάλης, MSc, PhD, Μοριακός Γενετιστής

 

Τμήμα Μοριακής Γενετικής και Γενωμικής

Υπεύθυνος του Τμήματος: Χριστόφορος Π. Κονιάλης, MSc, PhD, Μοριακός Γενετιστής

Birgitta Hagnefelt-Κονιάλη, BSc, MSc, Μοριακή Γενετίστρια
Σοφία Καραπάνου, MSc, Βιολόγος

 

Τμήμα Κυτταρογενετικής

Υπεύθυνες του Τμήματος: Μαρία Καράμπελα, Βιολόγος ΕΚΠΑ και Αγγελική Ι. Μαρκάκη Βιολόγος ΕΚΠΑ

 

Μονάδα Προγεννητικού Βιοχημικού Ελέγχου

Υπεύθυνος του Τμήματος: Χριστόφορος Π. Κονιάλης, MSc, PhD, Μοριακός Γενετιστής

Ελένη Φωτίου, Παρασκευάστρια ΣΒΙΕ

 

Τμήμα Ιατρικής Εμβρύου

Υπεύθυνος του Τμήματος: Εμμανουήλ Δ. Τζώρτζης, Ιατρός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

 

Τμήμα Παθολογίας

Υπεύθυνος του Τμήματος: Κωνσταντίνος Σ. Γραμμουστιάνος, Ιατρός Παθολόγος

Αναπληρώτρια: Μαρία Τσακουμάκου, Ιατρός Παθολόγος

 

Τμήμα Βιοπαθολογίας

Υπεύθυνος του Τμήματος: Εμμανουήλ Γ. Κωνσταντάκης, Ιατρός Βιοπαθολόγος

Αναπληρωτής: Ιωάννης Κ. Καπέλλος, Ιατρός Βιοπαθολόγος

Γραμματεία Διοίκησης

Υπεύθυνη: Παρασκευή Παρίση

Γραμματεία Υπηρεσιών

Υπεύθυνες:Μαρία Ατρίδου και Ελένη Φραγκάκη

Γραμματεία Επικοινωνίας, Ανάπτυξης και Υποστήριξης

Υπεύθυνη: Παρασκευή Παρίση

Υπηρεσία Εξωτερικών Εργασιών

Υπεύθυνος: Νικόλαος Τ. Φέφης

Διατελέσαντες εργαζόμενοι