Ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

  • Vasiliki Chini. Genetic diagnostic approach in nephrotic syndrome to decide on treatment strategy. European Society of Human Genetics conference (ESHG 2023), Glasgow, United Kingdom, June 10-13, 2023 e-poster
  • Βούλα Βελισσαρίου. Γενετικές υπηρεσίες στην αναπαραγωγική υγεία. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής, 26-28 Μαΐου 2023, Ξενοδοχείο DU LAC, Ιωάννινα
  • Bασιλική Χίνη. Στοχευμένος διαγνωστικός γονιδιακός έλεγχος με NGS σε έμβρυα με υπερηχογραφικά ευρήματα. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής, 26-28 Μαΐου 2023, Ιωάννινα
  • Βούλα Βελισσαρίου. Πρόγνωση και διάγνωση Γενετικών Νοσημάτων. Webinar Medisyn. Απρίλιος 2023
  • Βούλα Βελισσαρίου. Μοριακός καρυότυπος vs NGS στη Διάγνωση των Χρωμοσωματικών Ανωμαλιών του Εμβρύου. 5ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική και Γυναικολογία, 18 & 19 Φεβρουαρίου 2023
  • Βούλα Βελισσαρίου. Γενετικές υπηρεσίες στην αναπαραγωγική υγεία. 5ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτήρων Γυναικολόγων, 8-11 Σεπτεμβρίου 2022.n