ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΗ ενότητα της Γενετικής Παθολογίας παρέχει ένα πλήρες φάσμα διαγνωστικών υπηρεσιών για κληρονομικές γενετικές διαταραχές και γενετικούς παράγοντες κινδύνου. Είμαστε δεσμευμένοι να:

  • παρέχουμε την υψηλότερη ποιότητα φροντίδας των εξεταζομένων
  • συνεργαζόμαστε με τους παραπέμποντες ιατρούς παρέχοντας γενετική συμβουλευτική με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων

Εκτελούμε γενετικές αναλύσεις σε δείγματα ολικού αίματος. Οι αναλύσεις που εκτελεί το εργαστήριο Μοριακής Γενετικής περιλαμβάνει: διαγνωστικές αναλύσεις σε πάσχοντες και φορείς, καθώς και σε προγεννητικό έλεγχο.


Εξετάσεις της ενότητας


ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

4 εβδομάδες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

14 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

14 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

21 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

20 ημέρες


ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

15 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

20 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

20 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

20 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

20 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

20 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

20 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

20 ημέρες