Τεστ DNA για συγγενικές σχέσεις θείου/θείας (avuncular test)

Το τεστ θείου/θείας, επίσης γνωστό διεθνώς ως avuncular test, είναι κατά βάση ένα τεστ πατρότητας ή μητρότητας, όπου αναλύονται συγκεκριμένοι πολυμορφικοί δείκτες DNA για να προσδιοριστεί η στατιστική πιθανότητα (likelihood ratio) ότι ένα άτομο είναι η βιολογική θεία ή θείος του παιδιού, αντί του προσδιορισμού άμεσης γονεϊκής σχέσης. Το τεστ DNA για τις θείες ή οι θείους επιτρέπει στον αδελφό ή αδελφή του φερόμενου ως πατέρα να συμμετάσχουν σε ένα τεστ DNA για να ελέγξει τις βιολογικές σχέσεις. Δεδομένου ότι όλοι κληρονομούμε γονιδιωματική πληροφορία κι από τους δυο γονείς μας, οι οποίοι, μαζί με τους αδελφούς και τις αδελφές τους, έχουν κι αυτοί κληρονομήσει το γενετικό υλικό τους από τους γονείς τους, το γενετικό μας υλικό αντανακλά τη σχέση μας με θείες και θείους μας.

Σε αντίθεση με ένα κλασσικό τεστ πατρότητας, που παρέχει πάντα ένα οριστικό αποτέλεσμα με πιθανότητα >99,99%, το τεστ θείου-θείας είναι κάπως διαφορετικό. Το εργαστήριο θα προσδιορίσει το γενετικό προφίλ των συγγενών και με βάση τους πολυμορφισμούς του κάθε ατόμου προσδιορίζεται ένας δείκτης στατιστικός δείκτης –likelihood ratio. Εάν ο δείκτης είναι ίσος ή μικρότερος από 1, αυτό υποδηλώνει μη-συγγένεια, ενώ εάν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος από 1, αυτό υποδεικνύει ότι τα εξεταζόμενα άτομα είναι πιο πιθανό να είναι αληθινοί βιολογικοί συγγενείς. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η πιθανότητα και για το λόγο αυτό συχνά χρειάζεται να αναλυθούν πολλοί πολυμορφικοί δείκτες (π.χ. >30), ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη τιμή.

Ανάλογα με τη περίπτωση, χρησιμοποιούμε πολλές δεκάδες διεθνώς αποδεκτούς και πιστοποιημένους πολυμορφικούς δείκτες STR's (τουλάχιστον 30), καθώς κι άλλους πολυμορφικούς δείκτες STR's των χρωμοσωμάτων Χ και Υ, για την εξαγωγή του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού πιθανότητας (likelihood ratio). Για τον υπολογισμό και την εξαγωγή της πιθανότητας χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό και την απαραίτητη πιστοποιημένη βάση δεδομένων της συχνότητας των STR's στον ελληνικό πληθυσμό, προσφέροντας μοναδική αξιοπιστία κι ασφάλεια.