Τελοπεπτίδιο Ν (NTx)


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Πέμπτη