Συμπληρώματα C3, C4


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά