Συμπλήρωμα ολικό CH-50


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά