Πρωτεϊνη A (PAPPA-A)


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά