Προγεννητικός έλεγχος κυστικής ίνωσης


Image result for cystic fibrosis

Επιλογή 1: ανίχνευση της μετάλλαξης F508del


Με την ανίχνευση της μετάλλαξης αυτής σε κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών (που ΔΕΝ αποτελεί βεβαίως πλήρη έλεγχο της νόσου), αποκαλύπτονται περίπου τα μισά έμβρυα φορείς της νόσου (περίπου 2% φορείς του γενικού πληθυσμού) και πάσχοντα-ομοζυγώτες.

Σε περίπτωση που το έμβρυο είναι φορέας, προχωρούμε άμεσα στην πλήρη ανάλυση όλων των μεταλλάξεων του γονιδίου στους γονείς (>99% των μεταλλάξεων, ή τουλάχιστον σε ποσοστό 90% των μεταλλάξεων), για να διαπιστωθεί ο κίνδυνος πάσχοντος εμβρύου.


Επιλογή 2: ανίχνευση 90% των μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR στον ελληνικό πληθυσμό


Εξετάζονται 43 μεταλλάξεις συνολικά, που ενσωματώνουν 12 μεταλλάξεις ειδικά για τον ελληνικό πληθυσμό και καλύπτουν 90% του συνόλου των μεταλλάξεων του γονιδίου που ανιχνεύονται στον ελληνικό πληθυσμό (και σε αρκετούς άλλους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς). Η εξέταση εκτελείται σε κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών.

Συνοδεύεται πάντα από γραπτή κλινική γενετική εκτίμηση.

Σημειώνεται ότι η InterGenetics συμμετέχει για πολλά χρόνια και με απόλυτη επιτυχία στον ετήσιο εξωτερικό έλεγχο ποιότητας EMQN (EQA) για τον έλεγχο της κυστικής ίνωσης, που οργανώνει η EAA/EMQN. Επιπλέον η InterGenetics έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012, ΕΣΥΔ αρ. πιστ. 1025 για την εξέταση της κυστικής ίνωσης για την ανίχνευση των μεταλλάξεων στον ελληνικό πληθυσμό.


Επιλογή 3: ανίχνευση >99% των μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR


Εφαρμόζουμε έλεγχο μεταλλάξεων όλου του γονιδίου CFTR (σε όλα τα 24 εξόνια, συμπεριλαμβανομένων και των ελλείψεων), καλύπτοντας ποσοστό >99% των μεταλλάξεων της νόσου. Η εξέταση εκτελείται με την τεχνική Next Generation Sequencing (NGS), ενώ εκτελείται παράλληλα και MLPA για την ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών του γονιδίου. Η εξέταση εκτελείται σε κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών.

Συνοδεύεται πάντα από γραπτή κλινική γενετική εκτίμηση.Δεν είμαστε μόνο ένα εργαστήριο Γενετικής, είμαστε μια σύνθετη ομάδα από κλινικούς και εργαστηριακούς γενετιστές και γι’αυτό μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί σας ή/και με τον θεράποντα ιατρό σας, την ενδεδειγμένη εξέταση για το πρόβλημά σας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων τα συνοδεύουμε πάντα με λεπτομερή κλινική εκτίμηση των ευρημάτων