Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD) με έλεγχο ιστοσυμβατότητας (HLA-matching)

Γίνεται έλεγχος της ιστοσυμβατότητας των εμβρύων, για να χρησιμοποιηθούν αργότερα ως δότες για την θεραπεία ενός πάσχοντος τέκνου της οικογένειας (κύρια, με μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος ή/και μυελού). Εκτελείται σε βλαστομερίδια (βιοψία 3ης ημέρας), ή βλαστοκύστη (βιοψία 5ης ημέρας). Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανάλυση της ιστοσυμβατότητας των εμβρύων αφορά μόνο την ανάλυση ιστοσυμβατότητας με ειδικούς πολυμορφικούς δείκτες STR's της περιοχής των γονιδίων HLA (π.χ. λευχαιμίες ).

Περιλαμβάνει 2 στάδια:

  • Στάδιο 1: Σχεδιασμός και επικύρωση της διαδικασίας (γίνεται εφάπαξ)
  • Στάδιο 2: Εξέταση των προϊόντων βιοψίας (σε βλαστομερίδια ή σε κύτταρα βλαστοκύστης)


Ο χρόνος για την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, που αφορά τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της διαδικασίας, είναι δύσκολο να καθοριστεί αλλά συνήθως ολοκληρώνεται σε περίπου 1 μήνα. Μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου σταδίου (το εργαστήριο θα σας ενημερώσει σχετικά), μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.