Πακέτα γενετικών εξετάσεων

Ειδικά πακέτα γενετικών εξετάσεων για τον έλεγχο της ανδρικής υπογονιμότητας


Η διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας περιλαμβάνει τους παρακάτω συνδυασμούς εξετάσεων:

Πακέτο Ι:

καρυότυπος λεμφοκυττάρων αίματος,

ανάλυση σπέρματος με κυτταρομετρία ροής και

μικροελλείψεις του χρωμοσώματος Υ (del Y)Πακέτο ΙΙ:

καρυότυπος λεμφοκυττάρων αίματος,

κυστική ίνωση – 85% των ελληνικών μεταλλάξεων και

μικροελλείψεις του χρωμοσώματος Υ (del Y)Πακέτο ΙΙΙ:

καρυότυπος λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος,

κυστική ίνωση – 85% των ελληνικών μεταλλάξεων,

ανάλυση σπέρματος με κυτταρομετρία ροής και

μικροελλείψεις του χρωμοσώματος Υ (del Y)Ειδικό πακέτο γενετικών εξετάσεων για την προετοιμασία ζεύγους για την εξωσωματική γονιμοποίηση


Η προετοιμασία του ζεύγους, που οδηγείται σε εξωσωματική γονιμοποίηση, περιλαμβάνει τον παρακάτω ενδεδειγμένο και διεθνώς αποδεκτό συνδυασμό εξετάσεων:

Καρυότυπος λεμφοκυττάρων αίματος ζεύγους

Κυστική ίνωση – 85% των ελληνικών μεταλλάξεων (ο ένας εκ των δύο)Ειδικό πακέτο γενετικών εξετάσεων ελέγχου καθ’εξιν αποβολών


Ο έλεγχος καθ’εξιν αποβολών στη γυναίκα περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις:

Καρυότυπος λεμφοκυττάρων αίματος ζεύγους

Γενετικός έλεγχος θρομβοφιλίας (μόνο η γυναίκα, ανάλογα με τις ενδείξεις)