Ηπατίτιδα Β - Αυστραλιανό αντιγόνο


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά