Γονίδιο USH2A - Σύνδρομο Usher τύπου 2Α (Usher syndrome, type 2A)