Γονίδιο USH1C - Σύνδρομο Usher τύπου 1C (Usher syndrome, type 1C)