Γονίδιο TOPORS - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 31 (Retinitis pigmentosa 31)