Γονίδιο TNNT2 - Διατατική καρδιομυοπάθεια 1 (Cardiomyopathy, dilated, 1D)