Γονίδιο TMEM43 - Μυϊκή δυστροφή Emery-Dreifuss 7, αυτοσωματική επικρατής (Emery-Dreifuss muscular dystrophy 7, AD)