Γονίδιο SPG7 - Αυτοσωματική υπολειπόμενη σπαστική παραπληγία 7 (Spastic paraplegia 7, autosomal recessive)