Γονίδιο SOD1 - Αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση 1 (Amyotrophic lateral sclerosis 1)