Γονίδιο SNRNP200 - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 33 (Retinitis pigmentosa 33)