Γονίδιο SLC26A4 - Αυτοσωματική υπολειπόμενη βαρηκοϊα 4 διευρυμένου αιθουσαίου υδραγωγού (Deafness, autosomal recessive 4, with enlarged vestibular aqueduct)