Γονίδιο SLC25A4 - Σύνδρομο εξάντλησης μιτοχονδριακού DNA 12 (τύπου καρδιομυοπάθειας) Mitochondrial DNA depletion syndrome 12 (cardiomyopathic type)