Γονίδιο SGCD - Μυϊκή δυστροφία limb-girdle, τύπου 2F (Muscular dystrophy, limb-girdle, type 2F)