Γονίδιο SCN5A - Σύνδρομο Brugada 1, σύνδρομο Long QT 1, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου1 (Brugada syndrome 1; Long QT syndrome-3; Sick sinus syndrome 1)