Γονίδιο SCN3B - Σύνδρομο Brugada 7 (Brugada syndrome 7)