Γονίδιο SCN1B - Σύνδρομο Brugada 5 (Brugada syndrome 5)