Γονίδιο RPGRIP1 - Δυστροφία Cone-rod 13 (Cone-rod dystrophy 13)