Γονίδιο PSEN1 - Νόσος Alzheimer τύπου 3 (Alzheimer disease, type 3)