Γονίδιο PRPF8 - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 13 (Retinitis pigmentosa 13)