Γονίδιο PRPF31 - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 11 (Retinitis pigmentosa 11)