Γονίδιο PRKAG2 - Υπερτροφική καρδιομυοπάθεια 6 (Cardiomyopathy, hypertrophic 6)