Γονίδιο PCDH15 - Αυτοσωματική υπολειπόμενη βαρηκοϊα 23 (Deafness, autosomal recessive 23)