Γονίδιο PABPN1 - Οφθαλμοφαρυγγική μυϊκή δυστροφία (Oculopharyngeal muscular dystrophy)