Γονίδιο MYH6 - Διατατική καρδιομυοπάθεια 1ΕΕ (Cardiomyopathy, dilated, 1EE)