Γονίδιο MPZ - Συγγενής υπομυελινωτική νευροπάθεια (Neuropathy, congenital hypomyelinating)