Γονίδιο MFN2 - Νοσος Charcot-Marie-Tooth, τύπου 2A2 (Charcot-Marie-Tooth disease, type 2A2)