Γονίδιο MERTK - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 38 (Retinitis pigmentosa 38)