Γονίδιο MAPT - Άτυπη προοδευτική υπερπυρηνική παράλυση (Supranuclear palsy, progressive atypical)