Γονίδιο LRAT - Πρώιμη δυστροφία αμφιβληστροειδούς (Retinal dystrophy, early-onset severe)