Γονίδιο KCNJ2 - Σύνδρομο Short QT 3, σύνδρομο Andersen (Short QT syndrome 3; Andersen syndrome)