Γονίδιο KCNH2 - Σύνδρομο Long QT 2, σύνδρομο Short QT 1 (Long QT syndrome 2; Short QT syndrome 1)