Γονίδιο KCNE3 - Σύνδρομο Brugada 6 (Brugada syndrome 6)