Γονίδιο KCNE2 - Σύνδρομο Long QT 6 (Long QT syndrome 6)