Γονίδιο KCNE1 - Σύνδρομο Jervell και Lange-Nielsen 2, σύνδρομο Long QT 5 (Jervell and Lange-Nielsen syndrome 2; Long QT syndrome 5)