Γονίδιο JUP - Αρρυθμιογόνος δυσπλασία δεξιάς κοιλίας, νόσος Νάξος (Naxos disease; Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 12)