Γονίδιο GPD1L - Σύνδρομο Brugada 2 (Brugada syndrome 2)