Γονίδιο FSCN2 - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 30 (Retinitis pigmentosa 30)