Γονίδιο EMD - Μυϊκή δυστροφία Emery-Dreifuss, φυλοσύνδετη (Emery-Dreifuss muscular dystrophy 1, X-linked)